CÔNG TY TNHH ARARAT VIỆT NAM

Kiến Thức

Khuyết tật hàn và các biện pháp khắc phục (p2)

Khuyết tật hàn và các biện pháp khắc phục (p2)

ARARAT 07/11/2016

5. CHÁY CHÂN CHÁY CHÂN - là phần bị lõm thành rãnh dọc theo ranh giới giữa kim loại cơ bản và kim loại đắp. Bao gồm cả ch...
Khuyết tật hàn và các biện pháp khắc phục

Khuyết tật hàn và các biện pháp khắc phục

ARARAT 07/11/2016

CÁC DẠNG KHUYẾT TẬT MỐI HÀN Những sai lệch về hình dạng, kích thước và tổ chức kim loại của kết cấu hàn so với tiêu chuẩn thiế...
Công nghệ hàn dưới nước

Công nghệ hàn dưới nước

ARARAT 07/11/2016

Lần đầu tiên hàn dưới nước được Hải quân Anh thực hiện để hàn kín các đinh tán ghép vỏ đáy tàu bị rò rỉ dưới nước. Hàn dưới nước rấ...
0903415827