Que hàn thép không gỉ đặc biệt

QUE HÀN NIKKO NSB - 316L
QUE HÀN NIKKO NSK-309L