Tổng hợp-Que hàn Nikko

Que hàn hợp kim Nikko
0903415827