Plasma hay Oxyfuel – Chọn quy trình cắt nào? (p2)

ARARAT 11/07/2016
 
NĂNG SUẤT CẮT CAO HƠN
Với khả năng đục lỗ và cắt nhanh hơn đến 8,5 lần so với cắt oxyfuel, plasma cho phép tăng năng suất cắt đáng kể. Bảng dưới đây so sánh tốc độ cắt giữa các dòng máy cắt của Hypertherm HySpeed, HyPerformance, và Powermax cho thép cacbon thấp có chiều dầy 12 mm. Có thể thấy, ở chiều dầy cắt này, Hypertherm có một dải thiết bị có tốc độ cắt từ nhanh hơn một chút so với cắt ôxy đến cắt nhanh hơn 8,5 lần.
 
Tốc độ cắt với thép cacbon dầy 12mm
 
CHI PHÍ CẮT CHO MỘT CHI TIẾT THẤP HƠN
Khi xem xét về vấn đề chi phí cắt, điều quan trọng là hiểu sự khác biệt giữa chi phí sản xuất và chi phí sản xuất cho mỗi chi tiết hoặc trên mỗi mét cắt.
Vì vậy, làm thế nào để bạn xác định được chi phí thực tế khi cắt một chi tiết? Chi phí sản xuất trên mỗi mét cắt là là chi phí của mọi yếu tố cần thiết để cắt trong 1 giờ chia cho tổng số mét có thể cắt trong 1 giờ. Các chi phí cắt bao gồm vật liệu tiêu hao, điện, khí, nhân công và chi phí khác.
Tổng số mét cắt trong 1 giờ được xác định bằng tốc độ cắt như biểu đồ ở phần “ Năng suất cao hơn” ở trên
Chi phí cắt cho mỗi chi tiết theo đó là tổng chiều dài cắt làm nên chi tiết đó nhân với chi phí mỗi mét cắt.
Chi phí sản xuất /1mét x chiều dài cắt của chi tiết = Chi phí cắt/chi tiết
Dưới đây là tính toán cơ sở để xác định chi phí cắt một chi tiết hình vuông có cạnh dài 3 feet (0,9m) hoặc tính ra chiều dài cắt là 12 feet (3,66 m), vật liệu thép cacbon có chiều dầy 12 mm, sử dụng hệ thống cắt plasma HPR260 của Hypertherm và mỏ cắt ôxy-gas
 
 

HPR260

Plasma

Oxyfuel

Chi phí sản xuất trong 1 h

$44.65

$33.80

Số mét cắt trong 1h dựa
trên tốc độ cắt

221 m

30.5 m

Chi phí cho mỗi mét cắt

$0.20

$1.11

Chi phí cắt cho một chi
tiết (3.66 meter)

$0.72

$4.08

 
 
Plasma có chi phí cắt một chi tiết thấp hơn nhiều bởi vì tốc độ cắt nhanh hơn cho phép tăng số chi tiết hoàn thiện trong một thời gian nhất định.
Với máy cắt tay, chi phí cho một công việc hoặc một thao tác có thể là một cách tốt hơn để đánh giá tiết kiệm. Chi phí sản xuất trong một giờ nhân với độ dài thời gian cần để hoàn thành công việc bằng chi phí của công việc đó. Với cắt bằng ôxy-gas, cần lưu ý là bao gồm thời gian gia nhiệt và các thao tác phụ trong thời gian đòi hỏi.
(Xem tiếp phần 3)
 
 
Share :

Viết bình luận của bạn