CÔNG TY TNHH ARARAT VIỆT NAM

Kiến Thức

Tổng quan về dây hàn lõi thuốc (phần 2)

Tổng quan về dây hàn lõi thuốc (phần 2)

Admin 07/11/2016

Sơ lược về sự phát triển dây hàn lõi thuốc Dây hàn lõi thuốc tự bảo vệ Được nghiên cứu để đáp ứng khả năng tự bảo vệ ...
Các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn

Các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn

Admin 07/11/2016

Mục đích của phương pháp kiểm tra chất lượng liên kết hàn là xác định khả năng đáp ứng các điều kiện làm việc của liên kết hàn, cụ ...
Các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn (tiếp)

Các phương pháp kiểm tra khuyết tật hàn (tiếp)

Admin 07/11/2016

2.3 KIỂM TRA BẰNG TỪ TÍNH Dùng bột sắt từ rắc trong trường của nam châm tự nhiên hay điện từ thì nó sẽ phân bố theo quy l...
Công nghệ hàn điện xỉ

Công nghệ hàn điện xỉ

Admin 07/11/2016

Phương pháp này được Viện hàn Paton phát triển vào đầu những năm 1950 ở Ukraina Sơ đồ nguyên lý hàn điện xỉ ...
Nối ray xe lửa bằng phương pháp hàn nhiệt nhôm

Nối ray xe lửa bằng phương pháp hàn nhiệt nhôm

ARARAT 07/11/2016

Các thanh ray được chế tạo thành đoạn có chiều dài cố định do bị hạn chế bởi khả năng chuyên chở cũng như để tạo thuận lợi cho việc sản xuất hà...
0903415827