Vật liệu hàn hợp kim nền Nickel METRODE

Thương hiệu : METRODE | vật liệu hàn METRODE

 

Hợp kim nền Nickel được sử dụng  trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và có thể  được dùng ở các ứng dụng siêu lạnh và chịu mòn cao, ở nhiệt độ làm việc cao cũng như để hàn các mối hàn hợp kim khác thành phần. Vật liệu hàn Metrode có một hồ sơ dầy dạn được thành lập trong các ngành hóa chất, hóa dầu, nhà máy phát điện, công trình dầu khí xa bờ và các ngành công nghiệp liên quan. Một vài loại vật liệu hàn đã được liệt kê ở phần trước (trong mục"Vật liệu hàn hợp kim Metrode"), bảng dưới đây là tổng hợp đầy đủ các loại vật liệu hàn hợp kim có nền nikel.

Ghi chú:  Hãy click vào tên sản phẩm (Vật liệu hàn) để tải về tài liệu của sản phẩm.

 

Hợp kim

 

Quy trình


Vật liệu hàn

Tiêu chuẩn

AWS

BS EN

182

MMA

Nimrod  182KS

ENiCrFe-3

E Ni6182

Nimrod  182

ENiCrFe-3

E Ni6182

Nimax 182

ENiCrFe-3

E Ni6182

Epri P87

TIG/MIG/SAW

20.70.Nb

ERNiCr-3

SNi6082

AB

MMA

Nimrod  AKS

ENICrFe-2

E Ni6092

Nimrod  AB

ENiCrFe-2/4

E Ni6093

Nimax A

ENiCrFe-2

E Ni6092

TIG/MIG/SAW

20.70.Nb

ERNiCr-3

SNi6082

132

MMA

Nimrod  132KS

ENiCrFe-1

E Ni6062

625

MMA

Nimrod  625

ENiCrMo-3

E Ni6625

Nimrod  625KS

ENiCrMo-3

E Ni6625

TIG/MIG/SAW

62-50

ERNiCrMo-3

SNi6625

C276

MMA

Nimrod  C276

ENiCrMo-4

E Ni6276

Nimrod  C276KS

ENiCrMo-4

E Ni6276

TIG/MIG/SAW

HAS C276

ERNiCrMo-4

SNi6276

59

MMA

Nimrod  59KS

ENiCrMo-13

E Ni6059

TIG/MIG

HAS 59

ERNiCrMo-13

SNi6059

C22

MMA

Nimrod  C22KS

ENiCrMo-10

E Ni6022

TIG/MIG

HAS C22

ERNICrMo-10

SNi6022

C

MMA

Nimrod  C

(ENiCrMo-5)

DIN: E23-UM-200CKT

Nimax C

(ENiCrMo-5)

DIN: E23-UM-200CKT

617

MMA

Nimrod  617KS

ENiCrCoMo-1

E Ni6617

TIG

61-70

ERNiCrCoMo-1

SNi6617

690

MMA

Nimrod  690KS

ENiCrFe-7

E Ni6152

Nickel

MMA

Nimrod  200Ti

Eni-1

E Ni2061

TIG/MIG

Nickel 2Ti

ERNi-1

SNi2061

Monel

MMA

Nimrod  190

ENiCu-7

E Ni4060

TIG/MIG

65NiCu

ERNiCu-7

SNi4060

Cupronickel

MMA

Cupromet N30

ECuNi

TIG

70CuNi

ERCuNi

BS: C18

TIG

90CuNi

BS C16

B2

MMA

Nimax B2L

ENiMo-7

E Ni1066

TIG

HAS B2

ERNiMo-7

SNI1066

9%Ni steels

MMA

Nimrod  NCM6

ENiCrMo-6

E Ni6620

 

Một vài ví dụ tiêu biểu về ứng dụng của vật liệu hàn nền nickel của Metrode

Cột chưng cất Ammoniac sử dụng 20.70.Nb MIG

Bồn khuấy với Nimrod AB, Nimrod 182

Các mối hàn chuyển tiếp sử dụng 20.70.Nb TIG

'Walking beam furnace' dùng Nimrod 182