Ứng dụng que hàn Nikko trong nhà máy Mía Đường (Cánh gạt/ Dao cắt/ Búa đập mía)

ARARAT 08/14/2017

 

 

 

Giải pháp hàn sửa chữa- Hàn bảo vệ

Hình ảnh thiết bị

  THIẾT BỊ CẤP MÍA

 Đắp cứng các cánh gạt của thiết bị cấp mía với  NS SUGAR hoặc SUGAR-825 để tăng đáng kể thời gian sử dụng thiết bị

  DAO CẮT MÍA

- Dùng que hàn HMN hoặc MNi-200 để hàn lớp lót hoặc hàn bù chỗ mòn

- Sử dụng que NS SUGAR để hàn đắp cứng phần làm việc hay mòn của dao. Độ cứng của kim loại hàn đắp đạt 62HRC với lớp hàn thứ 2.

  BÚA ĐÁNH TƠI / DAO CẮT MÍA

- Mài các bề mặt cần đắp cứng, làm sạch lớp oxit và các chất bẩn.
Loại bỏ kim loại bị hư hại và lớp đắp cứng cũ bằng que thổi NSG rồi mài sạch

- Dùng que hàn HMN để hàn bù phần bị mòn

- Hàn 2-3 lớp NS SUGAR để đạt được lớp phủ chống mài mòn và va đập tốt nhất. Lớp hàn thứ 3 đạt độ cứng 66HRC

Share :