Thiết bị hàn bồn lên men trong CN sản xuất bia

ARARAT 11/07/2016

Quy cách của bồn lên men và khả năng đáp ứng của thiết bị hàn 

Ứng dụng :          Hàn đường sinh và đường vòng quanh bồn inox        
                            bằng quy trình hàn PLASMA (TIG)
                            Hàn vòng xoắn quanh bồn (áo lạnh) với quy trình hàn MIG 
Vật liệu :                 Inox
Chiều dầy:              1.5mm -  8mm
Quy trình:             Hàn PLASMA (>2.5mm)
                             Hàn TIG (<3mm)
                             Hàn đứng với chiều dầy nhỏ hơn 6 mm không cần vát mép
                             Hàn MIG MAG cho đường hàn áo lạnh
Chi tiết hàn :          Đường kính D = 800 to 4 000 mm
                             Chiều cao của từng đoạn dạng trụ  : 2 000 mm
                             Chiều dài tối đa L = 15 000 mm
Trọng lượng:         Tối đa : 15 000 Kg
 
 
 GIẢI PHÁP THIẾT BỊ HÀN CHO BỒN INOX

THIẾT BỊ HÀN ĐƯỜNG CHU VI BỒN - QUY TRÌNH HÀN MIG

         1. THIẾT BỊ HÀN CẦN CỘT MECASAF PMF

        2. THIẾT BỊ HÀN TỰ ĐỘNG MIG ĐÔI VỚI BỘ CẢM BIẾN DÒ ĐƯỜNG HÀN

Share :

Viết bình luận của bạn