Sử dụng thiết bị hàn hiện đại trong CN đóng tàu Nhật bản

ARARAT 11/07/2016

Xem video: Hệ thống thiết bị hàn hiện đại với các robot hàn và hệ thống sensor có khả năng tìm và tự điều chỉnh vị trí hàn để thực hiện quá trình hàn. Các hệ thống này được sử dụng để hàn các xương tăng cứng trong các tổng đoạn của các tàu thủy loại lớn.

Share :

Viết bình luận của bạn