Que hàn thép chịu nhiệt, thép không gỉ OERLIKON

Thương hiệu : OERLIKON | Vật liệu hàn OERLIKON

 

Que hàn thép chịu nhiệt và thép không gỉ

Tên sản phẩm

Tiêu chuẩn AWS

Tiêu chuẩn EN / EN ISO / DIN

SUPRANOX RS 308H

A5.4: E 308H-16

3581-A: E 19 9 H R 12

SUPRANOX RS 318

A5.4: E 318-16

3581: E 19 12 3 Nb R 12

SUPRANOX E 22 9 3 N

A5.4: -E 2209-16

3581-A: E 22 9 3 N L R 12

BASINOX 308H

A5.4: E 308H-15

3581-A: E 19 9 H B 22

BASINOX 22 9 3 N

A5.4: E 2209-15

3581-A: E 22 9 3 N L B 42

BASINOX 25 10 4 N

A5.4: E 2594-15

3581-A: E 25 9 4 N L B 42

SUPRANOX RS 22 9 3 N

A5.4: E 2209-16

3581-A: E 22 9 3 N L R 12

SUPRANOX 308L

A5.4: E 308L-17

3581-A: E 19 9 L R 12

SUPRANOX 309L

A5.4: E 309L-17

3581-A: E 23 12 L R 12

SUPRANOX 316L

A5.4: E 316L-17

3581-A: E 19 12 3 L R 12

SUPRANOX RS 316L

A5.4: E 316L-16

3581-A: E 19 12 3 L R 12

SUPRANOX RS 309L

A5.4: E 309L-16

3581-A: E 23 12 L R 12

SUPRANOX RS 308L

A5.4: E 308L-16

3581-A: E 19 9 L R 12

SUPRANOX RS 307

A5.4: -E 307-16

14700 : E Fe10

SUPRANOX RS 317L

A5.4: E 317L-16

3581-A: E Z (19 13 4 N L) R 12

BASINOX 309LMo

A5.4: E 309LMo-15

3581-A: E 23 12 2 L B 22

BASINOX 309Nb

A5.4: E 309Nb-15

3581-A: E 23 12 Nb B 22

BASINOX 316L T

A5.4: E 316L-15

3581-A: E 19 12 2 B 22

BASINOX 318

A5.4: E 318-15

3581-A: E 19 12 3 Nb B 42

BASINOX 904L

A5.4: E 385-15

3581-A: E Z(20 25 5 Cu L) B 52

BASINOX 308L T

A5.4: E 308L-15

3581-A: E 19 9 L B 22

BASINOX 410 NiMo

A5.4: E 410NiMo-15

3581-A: E 13 4 B 42

BASINOX 410

A5.4: -E 410-15

3581-A: E Z (13 1) B 42

BASINOX 430

A5.4: E 430-15

3581-A: E Z (17) B 42

BASINOX 22 12 H

A5.4: -E 309-15

3581-A: E 22 12 B 42

SUPRANOX RS 308L T

A5.4: E 308L-16

3581-B: ES 308L-16

BASINOX 347

A5.4: E 347-15

3581-A: E 19 9 Nb B 42

SUPRANOX RS 309LMo

A5.4: E 309LMo-16

3581-A: E 23 12 2 L R 12

SUPRANOX RS 316L P

A5.4: E 316L-16

3581-A: E 19 12 3 L R 12

SUPRANOX RS 904L

A5.4: E 385-16

3581-A: E (20 25 5 Cu N L) R 5 3

BASINOX 316L

A5.4: E 316L-15

3581-A: E 19 12 3 L B 22

SUPRANOX RS 347

A5.4: E 347-16

3581-A: E 19 9 Nb R 12

FERINOX 307

A5.4:-E 307-26

3581A: E 18 8 Mn R 73

SUPRANOX RS 310

A5.4: E 310-16

3581-A: E 25 20 R 12

BASINOX 308L

A5.4: E 308L-15

3581-A: E 19 9 L B 22

SUPRANOX RS 312

A5.4: -E 312-16

3581-A: E Z (29 9) R 12

BASINOX 309L

A5.4: E 309L-15

3581-A: E 23 12 L B 22

SUPRANOX RS 316L T

A5.4: E 316L-16

3581-B: E S316L-16

SUPRANOX RSL 347

A5.4: E 347-16

3581-A: E 19 9 Nb R 12

BASINOX 310

A5.4: E 310-15

3581-A: E 25 20 B 22

SUPRANOX RS 308Mo

A5.4:-E 308Mo-16

3581-A: E Z (20 10 3) R 12

BASINOX 307

A5.4: -E 307-15

14700: E Fe10

FERINOX 309Mo

A5.4: E 309Mo-26

3581-A: E Z (23 12 2) R 53

CUPROBRAZ 6 AG-1

-

-

0989 62 3858