Que hàn hợp kim Crom-Molybden-Cu-Nikel OERLIKON

Thương hiệu : OERLIKON | Vật liệu hàn OERLIKON

 

Que hàn thép Chromium – Molybdenum

Tên sản phẩm

Tiêu chuẩn AWS

Tiêu chuẩn EN / EN ISO / DIN

MOLYCORD KV2L

A5.5: E 7015-A1 H4

3580-A: E Mo 8 22 H5

MOLYCORD KV2HR

A5.5: E 7018-A1 H4R

3580-A: E Mo 8 32 H5

CROMOCORD KV5HR

A5.5: E 8018-82 H4R

3580-A: E CrMo1 8 32 H5

MOLYCORD Ti

A5.5: E 8013-G

3580-A : E Mo R 12

CROMOCORD 5L

A5.5: E 8015-86L H4

3580-A: E CrMo5 8 22 H5

CROMO E225V

A5.5: E 9015-G H4

3580-8: E 6125-2C1 MV H5

CROMOCORD 23

A5.5: E 8015-G H4

-

CROMO E225

A5.5: E 9015-83 H4

3580-A: E CrMo2 8 22 H5

CROMOCORD 9M

A5.5: E 9018-891 H4

3580-A: E Z (CrMo9) 8 42 H5

CROMOCORD 91

A5.5: E 9018-89 H4

3580-A: E CrMo91 8 42 H5

CROMOCORD KV3HR

A5.5: E 9018-83 H4R

3580-A: E CrMo2 8 32 H5

CROMOCORD 92

A5.5: E 9018-G H4

3580-A: E Z (CrMoWCoVNb9 0,5 2 1) 8 42 H5

CROMOCORD N125

A5.5: E 9015-G H4

3580-A: E Z (CrMoV1) 8 42 H5

CROMOCORD 1OM

A5.5:-E 9018-G H4

3580-A: E Z (CrMoWV10) 8 42 H5

CROMOCORD 5

A5.5: E 8015-86 H4

3580-A: E CrMo5 8 22 H5

CROMOCORD 9

A5.5: E 8015-88 H4

3580-A: E Z (CrMo9) 8 22 H5

CROMO E91

A5.5: E 9015-89 H4

3580-A: E CrMo91 8 2 2 H5

MOLYCORD A1

E 7018-A1 H4

3580-A: E Mo 8 42 H5

CROMOCORD 83

A5.5: E 9018-83 H4

3580-A: E CrMo2 8 42 H5

CROMOCORD 82

A5.5: E 8018-82 H4

3580-A: E CrMo1 8 42 H5

TENACITO Mo

A5.5: E 7018-G H4

2560-A : E 50 4 Mo 8 42 H5

CROMOCORD KV5L

A5.5: E 7015-82L H4

3580-A: E CrMo1 L 8 22 H5

CROMOCORD KV3L

A5.5: E 8015-83L H4

3580-A: E CrMo2L 8 22 H5

CROMO E92

A5.5: E 9015-G H4

3580-A: E Z (CrMoWVNb9) 8 42 H5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que hàn hợp kim Đồng và Nikel

Tên sản phẩm

Tiêu chuẩn AWS

Tiêu chuẩn EN / EN ISO / DIN

SUPRANEL Ni1

A5.11: E Ni-1

14172: E Ni 2061

SUPRANEL NiCu7

A5.11: E NiCu-7

14172: E Ni 4060

SUPRANEL 92

A5.11 : E NiCrFe-2

14172: E Ni 6133

SUPRANEL 625 LF

A5.11 : E NiCrMo-3

14172: E Ni 6625

SUPRANEL 625

A5.11 : E NiCrMo-3

14172: E Ni 6625

SUPRANEL

A5.11 : E NiCrFe-3

14172: E Ni 6182

SUPRANEL 182

A5.11 : E NiCrFe-3

14172: E Ni 6182

SUPRANEL CuSn

A5.6: E CuSn-C

-

SUPRANEL CuNi7

A5.6: E CuNi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

0989 62 3858