Hàn đắp cứng con lăn máy nghiền trong nhà máy xi măng

ARARAT 12/22/2016

CON LĂN MÁY NGHIỀN ĐỨNG

 

Vật liệu nền

Thép đúc hợp kim thấp/ Thép Mangan/ Thép Ni Hard

Vấn đề cần giả quyết

- Hàn đắp cứng con lăn mới chế tạo

- Con lăn đã sử dụng bị mòn nhiều do mài mòn và lực nén bề mặt cao

Giải pháp

- Với con lăn mới chế tạo: sử dụng dây hàn lõi thuốc của que hàn Nikko. Dùng dây hàn lõi hợp kim FC-63 để hàn đắp cứng. Tùy theo kim loại vật liệu nền của con lăn, có thể dùng dây hàn FC-307 để hàn lớp lót trước khi sử dụng dây đắp cứng FC-63

- Với con lăn cũ cần phục hồi:  Sử dụng que hàn Nikko NSB-307 để hàn đắp những vùng bị mòn nhiều, sau đó hàn lớp chịu mòn bằng que hàn HV900/HR6600

Ghi chú: Một số con lăn được chế tạo bằng vật liệu Ni-Hard được coi là không có tính hàn. Do đó phải kiểm tra tính hàn trước khi thực hiện sửa chữa

CON LĂN NGHIỀN CLANH-KE (CLINKER)

Vật liệu nền

Thép đúc hợp kim thấp

Vấn đề cần giả quyết

- Hàn đắp cứng con lăn mới chế tạo

- Con lăn đã sử dụng bị mòn nhiều do mài mòn và lực nén bề mặt cao

Giải pháp

- Với con lăn mới chế tạo: sử dụng dây hàn lõi thuốc của Nikko. Dùng dây hàn lõi hợp kim FC-63 đường kính 2.8mm để hàn đắp cứng. Tùy theo kim loại vật liệu nền của con lăn, có thể dùng dây hàn FC-307, D.2.8mm để hàn lớp lót trước khi sử dụng dây đắp cứng FC-63. Hàn đắp dạng lưới bằng dây hàn FC-63 D.2.8mm

- Với con lăn cũ cần phục hồi:  Sử dụng que hàn Nikko NSB-307 để hàn đắp những vùng bị mòn nhiều, sau đó hàn lớp chịu mòn bằng que hàn HV900/HR6600

CON LĂN NGHIỀN THAN

 

Vấn đề cần giả quyết

Con lăn đã sử dụng bị nứt, tróc do mài mòn và lực nén bề mặt cao

Giải pháp

- Loại bỏ phần kim loại ở vùng bị mòn, tróc bằng que NSG; sau đó mài lại bề mặt

- Sử dụng que hàn Nikko NSB-307 để hàn đắp những vùng bị mòn nhiều, sau đó hàn lớp chịu mòn bằng que hàn HV900/HR6600

- Với rô to nghiền, đắp bù các vùng bị mòn bằng que hàn NSB-307, sau đó hàn đắp lên 2 lớp bề mặt bằng que hàn HV900/HR6600

Share :

Viết bình luận của bạn