Giải pháp hàn bình gas LPG

Admin 11/07/2016

 

Dây chuyền hàn bình gas LPG gồm 3 thiết bị hàn chính để thực hiện 4 đường hàn trên một bình gas hoàn thiện:
- Máy 1: Hàn chân van bình gas
- Máy 2: Hàn chân đế và quai xách bình gas
- Máy 3: Hàn thân bình gas

  

 

  

Máy 1: Thiết bị hàn chân van

  

Hàn chân van với thân trên của bình gas
Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc
Tốc độ hàn: 65cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 25giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30 giây
Năng suất hàn: khoảng 60 sản phẩm/giờ
 

Máy 2: Thiết bị hàn đế và quai xách

Hàn đế với thân dưới và hàn quai xách với thân trên bình gas
Quy trình hàn: MAG
Tốc độ hàn: 100cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 45giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây
Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ
 

Máy 3: Thiết bị hàn thân bình gas

Hàn hai nửa thân bình gas với nhau
Quy trình hàn: hàn tự động dưới lớp thuốc 1 hoặc 2 dây
Tốc độ hàn: 115cm/phút
Thời gian chu kỳ hàn: 50 giây
Thời gian gá/ tháo sản phẩm: 30giây
Năng suất hàn: khoảng 40 sản phẩm/giờ

 

Hình ảnh mối hàn đạt được

 

Ngoclinh.net.vn

Share :

Viết bình luận của bạn