Thiết bị hàn tự động giáp mối

Thương hiệu : SAF-FRO | Thiết bị hàn tự động giáp mối

 

Dòng thiết bị hàn tự động cho các ứng dụng hàn giáp mối tấm hoặc hàn nối theo đường sinh chi tiết  ống của hãng Air Liquide Welding với nhiều model phù hợp cho các ứng dụng và kích thước vật hàn khác nhau:

 

0989 62 3858