Chính sách bảo hành

  • Công ty ARARAT Việt Nam thực hiện bảo hành sản phẩm cho khách hàng theo các chính sách của nhà sản xuất và nhà cung cấp mà công ty là đại diện phân phối.
    Các chính sách này sẽ được thể hiện cụ thể trên báo giá hoặc hợp đồng cho từng đơn hàng mà khách hàng yêu cầu
  • Điều kiện bảo hành: tất cả các sai hỏng hay lỗi của nhà sản xuất hoặc nhà vận chuyển là đối tác của công ty Ngọc Linh và trong thời gian bảo hành quy định của nhà sản xuất
0989 62 3858