Powermax65

Thương hiệu : Hypertherm | Máy cắt plasma
 
Powermax65 là hệ thống plasma với ứng dụng cắt tay hoặc cắt tự động
 
Thông số cắt
 
Chiều dầy
Tốc độ cắt
 
Khả năng cắt tay
Đề nghị
20 mm
500 mm/phút
 
25 mm
250 mm/phút
 
Cắt đứt
32 mm
125 mm/phút
 
 
Khả năng cắt tự động
 
16 mm
 

 

 
 
 
 
 
 
Các ứng dụng
· Cắt tay
· Đục lỗ
· Cắt tự động CNC
· Bàn cắt X-Y
· Cắt với xe cắt chạy trên ray
· Hệ thống cắt ống
· Hệ thống Rôbốt 
 
Với công nghệ mới nhất tự động điều chỉnh áp lực khí, Powermax65 hoạt động tốt hơn các dòng máy trước đây. Mỏ cắt Four Duramax™ giúp người sử dụng dễ dàng và linh hoạt hơn. 

Các loại mỏ cắt dòng Duramax™

Mỏ cắt tay

  

                                                                   
 

Mỏ cắt máy

 

 

 
 
 
 
                          
       
                     
 
 
Phụ kiện tiêu hao cho mỏ cắt
 
 
 
 
 
 
 
Shield Retaining cap Nozzle Electrode Swirl ring
 
 

 

 

 

 

type
Consumable

type
Torch

Amperage

Nozzle

Deflector
Shield/

Retaining cap

Electrode

Swirl ring

Drag-cutting
Hand
45
220941
220818
220854
220842
220857
65
220819
Mechanized
Machine
45
220941
220817
220854 or
220953 (Ohmic)
220842
220857
65
220819
Unshielded
Machine
45
220941
220955
220854
220842
220857
65
220819
FineCut
Hand
45
220930
220931
220953 (Ohmic)
220854 or
220842
220947
Machine
45
220948
220857
Gouging
Hand
220797
220798
220854
220842
220857

Machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin đặt hàng phụ tùng thay thế cho mỏ cắt

 

Sản phẩm liên quan

Powermax30
Powermax45
Powermax85
Powermax105
Powemax 125